Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening 19. mars
Årsmøtet avholdes i Folkets Hus Stavanger og starter kl. 09.00, alle innmeldte representanter har fått innkalling og sakspapirer. Ekstra sakspapirer kan fås ved henvendelse til fagforeningen.
Les mer
Møte for tillitsvalgte 12. februar i Haugesund og 13. februar i Stavanger
Begge møtene starter kl. 09.00 og avsluttes kl. 15.00. Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen onsdag 3. februar 2024. Påmelding sendes til Geir Ove Bernhoff bernhoff@rele.no eller Svenn Åge Johnsen svennage.johnsen@rele.no
Les mer
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening 19. mars 2024
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 19. mars i Stavanger, møte starter kl. 09.00.Forslag til årsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no. Forslagsfristen er 13. Februar 2024.
Les mer
Innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening
Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 8. november. Møtet avholdes på Folkets Hus i Stavanger. Møte starter kl. 09.00 og avsluttes ca. kl. 15.30.
Les mer
Foreløpig innkalling til halvårsmøte i representantskapet i Rogaland Elektromontørforening
Forslagsfristen er 4. oktober 2023 og forslag sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no.
Les mer
Forslag til tariffoppgjøret i 2024, forslagsfrist 25. august 2023
Vi ønsker både forslag på endringer i tariffavtalen og vi ønsker forslag på representanter og observatører til Landstariffkonferansen. Forslagsfristen til fagforeningen er den 25. august 2023, og sendes til firmapost@rele.no Årets landstariffkonferanse avholdes i Sandefjord/Tønsberg i uke 43 (23-26/27 oktober). Kostnader til reis, overnatting samt tapt arbeidsfortjeneste blir dekket for den enkelte.
Les mer
1. mai
Vær med å feire 1. mai. Demonstrasjonstoget går kl. 13.00 fra Folkets Hus i Stavanger.
Les mer
Streiken er nå over og alle skal tilbake på jobb som normalt fra fredag 21. april kl. 06:00.
Streiken er nå over og alle skal tilbake på jobb som normalt fra fredag 21. april kl. 06:00.. Mer informasjon kommer etterhvert. fagforeningen takker for innsatsen i forbindelse medstreiken.
Les mer
Streikemøte fredag 21. april på torget i Stavanger kl. 12.00
Streikemøte starter med servering av pølser fra kl. 11.30 og selve arrangementet starter kl. 12.00 og er beregnet avslutta ca kl. 13.00
Les mer
Streikemøte i Folkets Hus Stavanger onsdag 19. april kl. 11.00
Det blir streikemøte kl. 11.00, oppmøte mellom 10.30 og 10.55, for de medlemmene som er i streik og som bor i rimelig avstand (eks. bosted på Bryne er rimelig avstand) fra Folkets Hus, Stavanger. De som står streikevakter eller har andre streikeoppgaver skal fortsette med det, de øvrige mobiliseres til møte.
Les mer
Det kan bli streik i årets mellomoppgjør
LO og NHO er i mekling om årets tariffoppgjør, de møtes hos mekleren den 14. april. Fristen går ut kl. 24.00 den 15. april og det kan da være streik fra arbeidstids start den 16. april, søndag morgen.
Les mer
Invitasjon til møte for tillitsvalgte, fredag 20. januar i Stavanger og fredag 27. januar i Haugesund.
Stavanger: fredag 20.01.2023 kl. 09:00 – 15:00, Lagårdsveien 124, Stavanger, Haugesund: fredag 27.01.2022 kl. 09:00 – 15:00, Folkets Hus, Kirkegt. 166, Haugesund. (parkering i parkeringshuset i Sørhauggata). Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv.
Les mer
Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes den 22. mars 2023
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 22. mars i Stavanger, møte starter kl. 09.00Forslag til årsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no . Forslagsfristen er 15. Februar 2023.
Les mer
Invitasjon til årets julemøter 2. desember i Haugesund og 9. desember i Stavanger.
Julemøte i Haugesund avholdes fredag den 2. desember kl. 19:00 på Saga Hotell. Julemøte i Stavanger avholdes fredag den 9. desember kl. 19:00 på Folkets Hus i Stavanger.
Les mer
Innkalling til halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening
Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforeningen blir avholdt den 15. november i Folkets Hus, Stavanger. Møtestart kl. 09.00. Sakspapirer fås ved henvendelse til fagforeningen.
Les mer
Foreløpig innkalling til representantskapsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 15. november 2022
Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 15. november i Stavanger. Forslag til halvårsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no eller wallentinsen@rele.no Forslagsfristen er 20. Oktober 2022
Les mer
Innkalling til møte for tillitsvalgte, Haugesund: torsdag 25.08.2022, Stavanger: fredag 26.08.2022
Haugesund: torsdag 25.08.2022 kl. 09:00 – 15:00, Folkets Hus, Haraldsgata 177, Stavanger: fredag 26.08.2022 kl. 09:00 – 15:00, Lagårdsveien 124, Stavanger. Påmelding sendes til Svenn Åge Johnsen svennage.johnsen@rele.no
Les mer
Brudd i forhandlingene på Landsoverenskomsten for Elektrofagene
Det ble brudd i forhandlingene da Nelfo (arbeidsgiverne) ikke ville komme oss i møte på vårt hovedkrav BETALT REISETID. Oppgjøret går nå til mekling og meklingen skal være 19. og 20. mai.
Les mer
Årsmøte i EL og IT dirstrikt Rogaland
Årsmøtet avholdes den 27. april i Folkets Hus, Stavanger. Årsmøtet starter kl. 09.00 og er beregnet avslutta ca. kl. 15.00
Les mer
Kraftbransjen i dag og i fremtiden
Invitasjon til konferansen, avholdes 7. april på Quality Residence i Sandnes. Konferansen er åpen for alle EL og IT medlemmer.
Les mer
Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes 31. mars 2022
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening torsdag den 31. mars i Stavanger, Folkets Hus. Møtet starter kl. 09.00. Møte er åpent for alle medlemmer, men det vil bare være klubbenes representanter som har stemmerett og som får dekket reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste.
Les mer
Invitasjon til tillitsvalgtmøter i Stavanger og Haugesund
Påmeldingsfrist senest innen onsdag den 19. januar 2022, på mail bernhoff@rele.no eller svennage@rele.no.
Les mer
Invitasjon til julemøter i Stavanger og Haugesund
Julemøtene avholdes den 26. november i Haugesund og den 3. desember i Stavanger, begge møtene starter kl. 19.00
Les mer
Innkalling til halvårsmøte, den 25. november, i Rogaland Elektromontørforening
Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 25. november. Møte avholdes på Scandic Stavanger City, adressen er Reidar Bergesgate 7. Ved behov for parkering så anbefales P-Jorenholmen, det er ca 5 minutt å gå til Scandic Stavanger City.
Les mer
Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening 25. november
Foreløpig innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 25. november 2021 Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 25. november i Stavanger. Foreløpig saksliste 1. Godkjenning av møteinnkalling 2. Konstituering 3. Tariffoppgjøret 2022 4. Innkomne forslag 5. Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland 6. Budsjett for 2022 7. Avslutning Forslag til halvårsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no. Forslagsfristen er 21. Oktober 2021
Les mer
Møter for tillitsvalgte 16.08 i Haugesund og 17.08 i Stavanger
Haugesund: mandag 16.08.2021 kl. 08:30 – 15:00, Haraldsgata 177, 3. etasje. (parkering i parkeringshuset i Sørhauggata). Stavanger: tirsdag 17.08.2021 kl. 08:30 – 15:00, Lagårdsveien 124, Stavanger, Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv. Det er viktig at ALLE klubber stiller på møtene, enten i Stavanger eller Haugesund. Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen onsdag 11. august 2021. Påmelding sendes til firmapost@rele.no
Les mer
Foreløpig innkalling til årsmøte i Rogaland Elektromontørforening 23. mars
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 23. mars i Stavanger, møte starter kl. 09.00. Forslag til årsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no. Forslagsfristen er 16. Februar 2021.
Les mer
Årets julemøter er avlyst.
Julemøtene i 2020 er avlyst grunnet korona situasjonen. Styret i fagforeningen har vurdert situasjonen slik at vi ikke kan gjennomføre julemøtene som normalt og samtidig overholde smittevernreglene. Styret diskuterte flere løsninger men landa på at årets julemøter skulle avlyses. Vi håper selvfølgelig at situasjonen bedrer seg utover i 2021 slik at vi kan avholde julemøtene i 2021 som normalt. Styret ønsker medlemmene en riktig god jul.
Les mer
Representantskapet i Rogaland Elektromontørforening vedtok støtte til Alexander Jordnes og Schindlerklubben.
Representantskapet krever at bedriften, Schindler Heis, sammen med Nelfo og NHO, beklager handlingen og gjeninnsetter klubbleder i sin stilling, samtidig som klubbens nestleder, Rune Larsen, får sin advarsel trukket tilbake. Dette er etalvorlig angrep på hele fagbevegelsen og dermed tillitsvalgtes mulighet til å utføre sitt valgte verv.
Les mer
Halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening gjennomføres digitalt
Pga. Utviklingen i covid19 situasjonen og smittevern så vil halvårsmøtet den 23. november bli gjennomført digitalt. Det vil bli sendt ut en egen innkalling til det digitale møte. Tidsrammen for møte vil være to timer, kl. 09.00 – kl. 11.00. Saker som skal behandles vil være budsjett 2021 og saker til representantskapet i EL & IT Forbundet distrikt Rogaland
Les mer
Innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 23. november
Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 23. november 2020 i Folkets Hus, Stavanger. Start kl. 09.00 Beregna avslutning kl. 15.30. De av dere som har behov for flybilletter/hotell må kontakte oss så snart som mulig slik at vi får bestilt disse til best mulig pris og tidspunkt. PS! Hvis dere er for seine i forhold til hotell, kan det hende vi ikke får tak i rom.
Les mer
Uravstemning - Benytt stemmeretten
Resultatet fra hovedoppgjøret for Landsoverenskomsten for elektrofagene er ute til uravstemning. Det er viktig at du avgir din stemme. Logg inn på "Min side" på www.elogitmedlem.no for informasjon om resultatet. Der kan du også levere din stemme. Uravstemningen blir gjennomført som elektronisk uravstemning. Uravstemningen avsluttes torsdag 22. oktober kl. 12.00. Logg inn på "Min side" på www.elogitmedlem.no å gi din stemme !
Les mer
Styret i Rogaland Elektromontørforening anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet av årets tariffoppgjør
Uansett er det viktig at du bruker din stemmerett. Frist for å levere stemmeseddelen er den 22. oktober kl. 09.00, da må den være i Lagårdsveien 124, 4011 Stavanger. Medlemmene kan også stemme elektronisk, fra 12. oktober, via min side på internettsiden til EL og IT Forbundet.
Les mer
Innkalling til møte for tillitsvalgt oktober 2020
Stavanger: fredag 2. oktober 2020 kl. 08.30 – 15.00, Lagårdsveien 124, Stavanger,Haugesund: mandag 5. oktober 2020 kl. 08.30 – 15.00, Haraldsgt. 177. 3. Etg.(parkering i parkeringshuset i Sørhauggt).Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Påmelding (grunnet smitteverntiltak og mat bestilling) snarest og senest innen 30. september 2020.Påmelding til firmapost@rele.no eller:Svenn Åge Johnsen tlf. 91167621, svennage.johnsen@rele.noGeir Ove Bernhoff tlf. 913 40 240, bernhoff@rele.no
Les mer
Elektrikerne klare til streik
Ca. 5500 elektrikere. automatikere og telekomunikasjonsmontører i 100 bedrifter er klare til streik når EL og IT forbundet og Nelfo møtes til mekling på mandag. Fristen for meklingen går ut den 22. september kl. 24.00. Streik kan være ett faktum fra arbeidstidens start den 23. september. Medlemmer som går i rotasjon og blir tatt ut i streik skal delta i streiken fra første dag. Medlemmer som er lærlinger blir også tatt ut i streik.
Les mer
Brudd i forhandlingene på Landsoverenskomsten - fare for streik
Torsdag kveld brøt EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg forhandlingene med hovedorganisasjonen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere.
Les mer
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening avholdes 16.juni 2020
Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes i Folkets Hus, Stavanger. Årsmøtet starter kl. 09.00 og beregna avslutning er kl. 15.30. Årsmøtet er tilrettelagt i hht. gjeldene smittevern.
Les mer
Nå kan du søke om forskudd på dagpenger
Alle som har søkt om dagpenger kan nå søke om et forskudd via en ny søknadsfunksjon på nav.no. Hvis du har søkt om og fyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger, kan du søke om forskudd. Vær oppmerksom på at det kan være stor pågang, slik at det kan hende du må prøve igjen når pågangen er mindre.
Les mer
Avvikling av ferie - rettigheter
Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstakerne å ta ut ferie i påsken? En del bedrifter ønsker tydeligvis å pålegge arbeidstakerne å ta ut ferie i påsken. Etter gjeldene regler har ikke arbeidsgiver anledning til det, men de kan selvfølgelig henstille arbeidstakerne til å ta ferie 6., 7. og 8. april.
Les mer
Praktisering av de midlertidige syke barn reglene
Omsorgsdager og koronaviruset. Endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget fredag 20.03.20. Informasjonen på denne siden for omsorgspenger er oppdatert i forhold til regelendringene.De nye reglene gjelder frem til 31.12.20 Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel er blitt forkjølet.Vanligvis trenger du ikke søke om omsorgsdagene. Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme.
Les mer
Permittert - dette har du krav på
Hvor mye kan du som er permittert forvente å få i dagpenger. Dette er ment å være til hjelp dere som er/blir berørte av permitteringer i forbindelse med koronaviruset. Som dere sikkert vet så har Stortinget endret noe på de ordinære permitteringsreglene, dette er hensyntatt i denne informasjonen.
Les mer