Elektrikerne klare til streik
Ca. 5500 elektrikere. automatikere og telekomunikasjonsmontører i 100 bedrifter er klare til streik når EL og IT forbundet og Nelfo møtes til mekling på mandag. Fristen for meklingen går ut den 22. september kl. 24.00. Streik kan være ett faktum fra arbeidstidens start den 23. september. Medlemmer som går i rotasjon og blir tatt ut i streik skal delta i streiken fra første dag. Medlemmer som er lærlinger blir også tatt ut i streik.
Les mer
Brudd i forhandlingene på Landsoverenskomsten - fare for streik
Torsdag kveld brøt EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg forhandlingene med hovedorganisasjonen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere.
Les mer
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening avholdes 16.juni 2020
Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes i Folkets Hus, Stavanger. Årsmøtet starter kl. 09.00 og beregna avslutning er kl. 15.30. Årsmøtet er tilrettelagt i hht. gjeldene smittevern.
Les mer
Nå kan du søke om forskudd på dagpenger
Alle som har søkt om dagpenger kan nå søke om et forskudd via en ny søknadsfunksjon på nav.no. Hvis du har søkt om og fyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger, kan du søke om forskudd. Vær oppmerksom på at det kan være stor pågang, slik at det kan hende du må prøve igjen når pågangen er mindre.
Les mer
Avvikling av ferie - rettigheter
Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstakerne å ta ut ferie i påsken? En del bedrifter ønsker tydeligvis å pålegge arbeidstakerne å ta ut ferie i påsken. Etter gjeldene regler har ikke arbeidsgiver anledning til det, men de kan selvfølgelig henstille arbeidstakerne til å ta ferie 6., 7. og 8. april.
Les mer
Praktisering av de midlertidige syke barn reglene
Omsorgsdager og koronaviruset. Endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget fredag 20.03.20. Informasjonen på denne siden for omsorgspenger er oppdatert i forhold til regelendringene.De nye reglene gjelder frem til 31.12.20 Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel er blitt forkjølet.Vanligvis trenger du ikke søke om omsorgsdagene. Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme.
Les mer
Permittert - dette har du krav på
Hvor mye kan du som er permittert forvente å få i dagpenger. Dette er ment å være til hjelp dere som er/blir berørte av permitteringer i forbindelse med koronaviruset. Som dere sikkert vet så har Stortinget endret noe på de ordinære permitteringsreglene, dette er hensyntatt i denne informasjonen.
Les mer
Årsmøtet 09.04. 2019 i Rogaland Elektromontørforening krever 100 % fast ansettelse og tariffavtale for innleide.
I bedrifter hvor fagforeningen har klubber oppfordrer årsmøtet om at klubbene følger opp kravet om 100% fast ansettelse og tariffavtale for de innleide. 
Les mer
Oppstartsmøte Kvinnenettverk Nord Rogaland, Rogaland Elektromontørforening
10. mai 2019 Kl. 20:00 Hvor: Haraldsgata 177, Haugesund Rogaland, Norge. Spørsmål om arrangementet rettes til: Anne Beathe Vargervik 909 87 085 eller Maria Jacobsen 988 93 649
Les mer
Innkalling til møte for tillitsvalgte 23. januar i Stavanger og 1. februar i Haugesund
Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen tirsdag 15. Januar 2019. Påmelding til firmapost@rele.no eller: Geir Ove Bernhoff tlf. 91 34 02 40, bernhoff@rele.no John Helge Kallevik tlf 90 89 77 01 jhkallevik@rele.no
Les mer
Innkalling til møter for tillitsvalgte
Haugesund: Fredag ​​15. juni kl. 08.30 - 15.00, Haraldsgt. 177. 3. Etg. (parkering i paringshuset i Sørhauggt).
Les mer
Traftec i Streik
Den 18. juni 2018 gikk EL & IT medlemmene i Traftec Rogaland ut i streik for retten til å opprette tariffavtale (Landsoverenskomsten for Elektrofagene).
Les mer