Elektrikerne klare til streik

Det ble brudd i forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofagene den 3. september da arbeidsgiverne ga EL og IT forbundets forhandlingsutvalg ett ultimatum for å fortsette forhandlingene. Ultimatumet fra arbeidsgiverne var blant annet at EL og IT skulle frafalle mesteparten av kravene knyttet til til de 3 prioriterte områdene.

EL og IT Forbundets krav i forhandlingene

EL og IT forbundet har stilt 3 hovedkrav i tarifforhandlingene. Disse må innfris hvis vi skal unngå en streik. De tre hovedkravene er:

1.    LOK § 3E – styrke de tillitsvalgtes posisjon ide lokale forhandlingene

I dag har de tillitsvalgte lite eller ingen makt i de lokale forhandlingene. Vi har opplevd at en del bedrifter nekter forhandlinger med de tillitsvalgte. Arbeidsgiver motparten Nelfo sender ofte ut mail til sine medlemsbedrifter om at det ikke skal føres lokale forhandlinger (noe som bare er tull). Under forhandlingene har de tillitsvalgte lite makt, og bedriften kan bare si NEI…NEI uten reelle forhandlinger. EL og ITForbundets krav i dette tariffoppgjøret inneholder momenter som vi flytte maktforholdet mer over til de tillitsvalgte ved de lokale 3E forhandlingene.

 

2.    LOK § 9 – Bedre arbeidstidsordninger ved arbeid utenfor bedriften

Et av de viktigste målet i våre arbeidstidsordninger er å sørge for at de reisende får mest mulig tid i hjemmet. De reisene på dagens ordninger tilbringer ofte for mye av sintid borte fra sine familier. Dette er noe vi ønsker å endre på i våre krav iårets oppgjør. Dette innebærer bl.a. krav om å hyppigere hjemreiser fra reiseoppdragene.

 

3.    LOK § 17 samt begrense og regulere innleie fra bemanningsbyrå (billag 13)

På dette punktet er krave innrettet på å gi klubbene sterkere kontroll og avtaleplikt ved innleie. Mange bedrifter leier inn personell uten å involvere de tillitsvalgte, selv om dette er lovregulert. Dette fører til mye useriøsitet og utnyttelse av arbeidskraft. Vedå styrke tariffavtalen på dette området blir det enklere for oss tillitsvalgte og EL og IT Forbundet å kontrollere dette og få på plass bedre lønns og arbeidsforhold i bransjen.

Første streikeuttak i Rogaland:

Aibel AS Avd Haugesund 5504 HAUGESUND

Aker Solutions AS Avd Mmo Stavanger 4003 STAVANGER

Bravida Norge AS Avd Stavanger 4068 STAVANGER

CAERA AS 4306 SANDNES

Helgevold Elektro avd. Tysvær AS 5585 SANDEID

Helgevold Elektro Haugesund AS 5585 SANDEID

Level Prosjekt AS 4299 AVALDSNES

Rønning Elektro AS 4017 STAVANGER

TekniskBureau avd. Stavanger 4001 STAVANGER

Top Temp AS Avd Stavanger 4313 SANDNES

Mer info