Jeg vil organisere meg!

Et medlemskap gir deg trygghet i en stadig tøffere arbeidsdag!

Reservasjon mot Uføre- og Ektefelleforsikringen

Jeg underskriver på reservasjon mot EL og IT Forbundets Uføre- og Ektefelleforsikring som er en del av medlemskapet.

Reservasjon mot Reiseforsikring

Jeg underskriver på reservasjon mot LO Favør Reiseforsikring som er en del av medlemskapet

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Et medlemskap gir deg trygghet i en stadig tøffere arbeidsdag!

Tør du virkelig å stå uorganisert i disse urolige tidene?

I dag forsikrer vi alle mulige ting som vi eier, men vi forsikrer ikke det som setter oss i stand til å kjøpe de tingene som vi forsikrer, nemlig vår egen jobb!
Tør du kjøre rundt i en dyr bil uten å forsikre den, eller bo uforsikret i en bolig til flere millioner Arbeidsmarkedet er for tiden svært usikkert og din beste forsikring er å bli medlem i EL & IT Forbundet.

Foretrekker du et samfunn uten fagforeninger

  • Ingen har ansvar for dine lønns- og arbeidsforhold
  • Ingen regulering av arbeidstid eller overtidsbetaling
  • Ingen lovfestet eller avtalefestet rett til ferie
  • Ingen oppsigelsesvern
  • Ingen faste ansettelser, men midlertidige jobber uten lnn mellom oppdrag

Svært dyrt å gå til sak ved oppsigelse

Dersom du blir saft opp fra bedriften vil det være svært kostbart for deg som uorganisert å gå til sak for å beholde jobben. Som organisert får du gratis rettshjelp fra de beste advokatene på arbeidsrett. I tillegg får du hjelp og bistand fra EL & IT Forbundets mange dyktige tillitsvalgte, både i klubben, fagforeningen og forbundet.

Dyrt å ikke være tilknyttet en tariffavtale

Bedrifter som har tariffavtale er tilknyttet AFP ordningen (Avtale Festet Pensjon). AFP tillegget vil utgjøre 25% av din alderspensjon. Dersom du mister jobben i en bedrift med tariffavtale, mister du rettigheten til AFP, og du påføres da et tap på minst 1 million kroner. Jobber du i en bedrift med tariffavtale vil du mistet denne og rettighetene tariffavtalen gir dersom medlemmene melder seg ut.

Er det dyrt å være organisert?

Grunnlaget for lønnsnivået i bransjen og bedriften du jobber i er tariffavtalen. Uten tariffavtale ville lønns- og arbeidsvilkårene ligget på et mye lavere nivå i hele bransjen. På vår tariffavtale "Landsoverenskomsten" får vi et tillegg hvert år, noe som bedrifter uten tariffavtale ikke får. Et tillegg på 5 kroner vil dekke betaling for hele kontingenten for resten av ditt arbeidsliv!

Bli med du også, for en sikker fremtid for deg og dine kollegaer.