Møte for tillitsvalgte 12. februar i Haugesund og 13. februar i Stavanger
Begge møtene starter kl. 09.00 og avsluttes kl. 15.00. Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen onsdag 3. februar 2024. Påmelding sendes til Geir Ove Bernhoff bernhoff@rele.no eller Svenn Åge Johnsen svennage.johnsen@rele.no
12.02.2024
Les mer
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening 19. mars 2024
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 19. mars i Stavanger, møte starter kl. 09.00.Forslag til årsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no. Forslagsfristen er 13. Februar 2024.
19.03.2024
Les mer
Invitasjon til julemøter
1. desember i Haugesund og 8. desember i Stavanger
Les mer
Invitasjon til møte for tillitsvalgte, fredag 20. januar i Stavanger og fredag 27. januar i Haugesund.
Stavanger: fredag 20.01.2023 kl. 09:00 – 15:00, Lagårdsveien 124, Stavanger, Haugesund: fredag 27.01.2022 kl. 09:00 – 15:00, Folkets Hus, Kirkegt. 166, Haugesund. (parkering i parkeringshuset i Sørhauggata). Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv.
20.01.2023 og 27.01.2023
Les mer
Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes den 22. mars 2023
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 22. mars i Stavanger, møte starter kl. 09.00Forslag til årsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no . Forslagsfristen er 15. Februar 2023.
23.03.2023
Les mer
Innkalling til halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening
Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforeningen blir avholdt den 15. november i Folkets Hus, Stavanger. Møtestart kl. 09.00. Sakspapirer fås ved henvendelse til fagforeningen.
15.11.2022
Les mer
Foreløpig innkalling til representantskapsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 15. november 2022
Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 15. november i Stavanger. Forslag til halvårsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no eller wallentinsen@rele.no Forslagsfristen er 20. Oktober 2022
15.11.2022
Les mer
Innkalling til møte for tillitsvalgte, Haugesund: torsdag 25.08.2022, Stavanger: fredag 26.08.2022
Haugesund: torsdag 25.08.2022 kl. 09:00 – 15:00, Folkets Hus, Haraldsgata 177, Stavanger: fredag 26.08.2022 kl. 09:00 – 15:00, Lagårdsveien 124, Stavanger. Påmelding sendes til Svenn Åge Johnsen svennage.johnsen@rele.no
Les mer
Årsmøte i EL og IT dirstrikt Rogaland
Årsmøtet avholdes den 27. april i Folkets Hus, Stavanger. Årsmøtet starter kl. 09.00 og er beregnet avslutta ca. kl. 15.00
27.04.2022
Les mer
Kraftbransjen i dag og i fremtiden
Invitasjon til konferansen, avholdes 7. april på Quality Residence i Sandnes. Konferansen er åpen for alle EL og IT medlemmer.
Les mer
Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes 31. mars 2022
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening torsdag den 31. mars i Stavanger, Folkets Hus. Møtet starter kl. 09.00. Møte er åpent for alle medlemmer, men det vil bare være klubbenes representanter som har stemmerett og som får dekket reiseutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste.
Les mer
Invitasjon til tillitsvalgtmøter i Stavanger og Haugesund
Påmeldingsfrist senest innen onsdag den 19. januar 2022, på mail bernhoff@rele.no eller svennage@rele.no.
17.01.2022
Les mer
Invitasjon til julemøter i Stavanger og Haugesund
Julemøtene avholdes den 26. november i Haugesund og den 3. desember i Stavanger, begge møtene starter kl. 19.00
Les mer
Innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 23. november
Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 23. november 2020 i Folkets Hus, Stavanger. Start kl. 09.00 Beregna avslutning kl. 15.30. De av dere som har behov for flybilletter/hotell må kontakte oss så snart som mulig slik at vi får bestilt disse til best mulig pris og tidspunkt. PS! Hvis dere er for seine i forhold til hotell, kan det hende vi ikke får tak i rom.
23.11.2020
Les mer
Innkalling til møte for tillitsvalgt oktober 2020
Stavanger: fredag 2. oktober 2020 kl. 08.30 – 15.00, Lagårdsveien 124, Stavanger,Haugesund: mandag 5. oktober 2020 kl. 08.30 – 15.00, Haraldsgt. 177. 3. Etg.(parkering i parkeringshuset i Sørhauggt).Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Påmelding (grunnet smitteverntiltak og mat bestilling) snarest og senest innen 30. september 2020.Påmelding til firmapost@rele.no eller:Svenn Åge Johnsen tlf. 91167621, svennage.johnsen@rele.noGeir Ove Bernhoff tlf. 913 40 240, bernhoff@rele.no
Les mer
Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening avholdes 16.juni 2020
Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes i Folkets Hus, Stavanger. Årsmøtet starter kl. 09.00 og beregna avslutning er kl. 15.30. Årsmøtet er tilrettelagt i hht. gjeldene smittevern.
Les mer
Oppstartsmøte Kvinnenettverk Nord Rogaland, Rogaland Elektromontørforening
10. mai 2019 Kl. 20:00 Hvor: Haraldsgata 177, Haugesund Rogaland, Norge. Spørsmål om arrangementet rettes til: Anne Beathe Vargervik 909 87 085 eller Maria Jacobsen 988 93 649
10.05.2019
Les mer
Innkalling til møte for tillitsvalgte 23. januar i Stavanger og 1. februar i Haugesund
Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen tirsdag 15. Januar 2019. Påmelding til firmapost@rele.no eller: Geir Ove Bernhoff tlf. 91 34 02 40, bernhoff@rele.no John Helge Kallevik tlf 90 89 77 01 jhkallevik@rele.no
Les mer
Fanemarkering Traftec
Delta på fanemarkering til støtte for de streikende i Traftec den 16. august.
16. august, 2018
Les mer
El & IT Forbundet Lanserer Glød
31. august lanseres EL & IT Forbundets nye, digitale tillitsvalgtopplæring: Glød - kraft bak kravene. Skolerte, engasjerte og trygge tillitsvalgte er en av våre aller viktigste medlemsfordeler.
August 31, 2018
Les mer