1. mai programmet i Stavanger

Program for LO i Stavanger og

omegns 1. mai arrangement

i Stavanger 2019

Alle skolekorps oppfordres til å spille i sine kretser fra kl. 09.00 - 10.00

LO i Stavanger og omegn arrangerer gratis folkefrokost i Folkets Hus fra kl. 10.00

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger / T: 51 5002 00 / E: post@fh-stavanger.no

Kl. 08.00 Flaggheising på Stavanger Torg

Kl. 09.00 Bekransning av de falnes graver-

Eiganes gravlund.

Til stede: En representant fra RusslandsAmbassade i Oslo.

Tale ved Stine Teodora Holm, Rød Ungdom

Musikk ved Stavanger Janitsjar

Kl. 09.00 Byens skolekorps spiller i bydelene

Kl. 09.30 Stavanger Janitsjar spiller utenfor Folkets Hus

Kl. 10.00 Folkefrokost på Folkets Hus

Gratis for alle

Appeller: AUF, SU, Rød Ungdom, Grønn ungdom

og ”Løvemamma” Bettina Lindgren.

Musikk: Frikk Hana

Kl. 11.00 Gudstjeneste i StavangerDomkirke

Preken ved Odd Kristian Reme

& Sokneprest Øivind Holtedahl

Sang av bla. Rogaland SangerforbundsFelleskor

Kl. 12.30 Oppmøte på Folkets Hus

Oppstilling av demonstrasjonstoget

Kl. 13.00 Demonstrasjonstoget går fraFolkets Hus

Togets rute: Løkkeveien - Kannikgaten –via Teateret

– Kongsgaten – Jernbaneveien - Olav Vs gt.-

Haakon VII’s gt. - Domkirkeplassen tilByparken.

Musikk ved: Stavanger Janitsjar,Musikkorpset

Gjallarhorn, Jernbanens musikkorps,

Stavanger Kommunes korps

Kl. 13.40 Festmøte i Byparken

Åpning ved 1.mai-komiteens leder Jo Jenseg

Politiske appeller: Kari Nessa Nordtun -AP,

Mímir Kristjánsson – Rødt, Eirik FaretSakariassen - SV

og Daria Maria Johnsen - MDG.

Hovedtaler Hans Christian Gabrielsen –leder i LO

Musikk ved Kjell Reianes, Sjokk ogStavanger Janitsjar

Kl. 17.00 Debatt – Løsarbeidersamfunnet/sosial dumping!

KÅKÅ – STING NERE

Kl.20.00 Konsert på Folken – Arr: AP/SV/Rødt/MDG

Mer info