Innkalling til møte for tillitsvalgt oktober 2020

INNKALLING TIL MØTER FOR TILLITSVALGTE

Stavanger: fredag 2. oktober 2020 kl. 08.30 – 15.00, Lagårdsveien 124, Stavanger,

Haugesund: mandag 5. oktober 2020 kl. 08.30 – 15.00, Haraldsgt. 177. 3. Etg.

(parkering i parkeringshuset i Sørhauggt).

Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv.

Det er viktig at ALLE klubber stiller på møtene, enten i Stavanger eller Haugesund. Hvis dere normalt møter i Stavanger er det ingenting i veien for at dere kan møte i Haugesund hvis det passer bedre og omvendt for de som normalt møter i Haugesund.

Påmelding (grunnet smitteverntiltak og mat bestilling) snarest og senest innen 30. september 2020.

Påmelding til firmapost@rele.no eller:

Svenn Åge Johnsen tlf. 91167621, svennage.johnsen@rele.no

Geir Ove Bernhoff tlf. 913 40 240, bernhoff@rele.no

Saksliste:

1. Tariffoppgjøret 2020

- Informasjon fra forhandlingene og mekling, meklingen ble avsluttet den 23.09.2020 ca. Kl.

03.30

- Gjennomgang av resultatet inkl. Styrets anbefaling

- Forberedelser i klubbene både i forhold til uravstemning.

- Hvordan sørge for at alle medlemmene stemmer?

- Elektronisk avstemming og papir

- Retten til å avholde medlemsmøter i arbeidstiden for stemme over forslaget.

2. Lokale forhandlinger

- Eventuelle utspill fra Nelfo

- Gjennomgang av §3E, hvordan bør en avtale være

- Krav i årets forhandlinger

- Hvordan engasjere medlemmene

- Strategier for å oppnå resultater

3. Klubbarbeid

- Verving – evaluering av arbeidet fra sist møte og frem til dette møte

- Inntak av lærlinger

Rogaland

Elektromontørforening

Adresse: Lagårdsveien 124

4011 Stavanger

Telefon: 51 84 04 50

Telefaks: 51 84 04 80

4. Nyansettelser og/eller Inn- og Utleie

- Arbeidssituasjonen lokalt

- Klubbenes rolle, muligheter for å påvirke nyansettelser, inn- og utleie

- Innleie fra andre elektrobedrifter, regulert i LOK §17

- Innleie fra bemanningsbyrå, regulert i billag 13 og arbeidsmiljølovens §14.12 nr.2

5. Eventuelt

MVH.

Rogaland Elektromontørforening

Øivind Wallentinsen, leder,

wallentinsen@rele.no, 90897703

Mer info