Oppstartsmøte Kvinnenettverk Nord Rogaland, Rogaland Elektromontørforening

OppstartsmøteKvinnenettverk Nord Rogaland,

Rogaland Elektromontørforening

Når: 10. mai 2019

Kl. 20:00
Hvor: Haraldsgata 177, Haugesund Rogaland, Norge


Agenda

1: Presentasjon og bli kjent
2: Tanken bak Kvinnenettverk Nord Rogaland
3: Finne våre mål og målsettinger
4: Erfaringsutveksling på utfordringer i arbeidshverdagen og hvordan disse blir løst.
5: Bestemme møtefrekvens
6: Sette dato for neste møte

Dette skal være et møtested for kvinner i Rogaland Elektromontørforening.

Det skal både være et sted for å møtes; ha et fungerende nettverk og et sted hvor vi sammen kan finne løsninger på arbeids hverdagens utfordringer.
Utover dette så må vi finne en agenda og en målsetting som vi kan jobbe med og som alle har en mulighet til å bidra til.

Det vil bli server snacks og det er mulighet til å bli værende etter møtet for å være sosiale og bli bedre kjent.

 

Se også https://www.facebook.com/events/847409275617195/?ti=icl

 

Spørsmål om arrangementet rettes til:

 

Anne Beathe Vargervik       eller    MariaJacobsen

909 87 085                                      988 93 649

Mer info