Møter for tillitsvalgte 21. og 23. august 2019

INNKALLING TIL MØTERFOR TILLITSVALGTE

Stavanger: onsdag 21. august 2019 kl. 08.30 – 15.00, Lagårdsveien 124

Haugesund:fredag 23. august 2019 kl. 08.30 – 15.00, Haraldsgt. 177. 3. Etg. (parkering i parkeringshuset i Sørhauggt).

 

Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv.

 

Deter viktig at ALLE klubber stiller på møtene, enten i Stavanger eller Haugesund.Hvis dere normalt møter i Stavanger er det ingenting i veien for at dere kan møte i Haugesund hvis det passer bedre og omvendt for de som normalt møter iHaugesund.

Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen 11. Juni.

Saksliste:

  1. Tariffoppgjøret 2020

-       Forberedelser

-       Forslag til endring i LOK

-       Landstariffkonferansen påKongsberg 14. – 17. oktober

2.     Lokale forhandlinger

-       Nelfo sine utspill

-       Resultater

-       Strategier for å oppnå resultater

3.     Forslag til prøvenemdene iRogaland.

-       Status

-       Rammer for prøvenemdene

4.     Lønnsstatistikk

-       Hvorfor samler vi innStatistikk

-       Hva er status

-       Hva skjer med statistikkbestemmelseni LOK §16. Pkt. 7

5.      FEK – Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.  

-       Gjennomgang av forskriften

-       Hvordan praktiseres den

-       Hvordan sikre en praksis i tråd med vår forståelse.

-       Hvordan skal selskapene organiseres – Faglig ansvarlig kontra ansatte fagarbeidere (Ansatt i samme selskap)

6.     Inn- og utleie

-       overgangsordningene er avslutta

-       hvordan fungerer de nye bestemmelsene

-       vedtak fra årsmøtet i fagforeningen

 

7.     Lærling inntaket i år

-       verving av lærlinger

-       Høstens møter for lærlinger

8.     Traftec – streiken

-       resultat

-       status pr. dato

9.     Eventuelt

 

Påmelding (grunnet mat bestilling)snarest og senest innen 14. august

Påmeldingtil firmapost@rele.no eller:

Geir Ove Bernhoff tlf. 91 3402 40, bernhoff@rele.no

John Helge Kallevik tlf 9089 77 01 jhkallevik@rele.no

 

Mer info