Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening 19. mars 2024

Foreløpig innkalling til årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 19. Mars 2024.

Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 19. mars i Stavanger, møte starter kl. 09.00

Foreløpig saksliste

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Konstituering

3. Regnskaper 2023

4. Beretning for årsmøteperioden

5. Tariffoppgjøret 2024 – kravene og de sentrale forhandlingene, forberedelser i fagforeningen og i klubbene.

6. Lokale forhandlinger

7. Innkomne forslag

8. Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

9. Budsjett for 2024

10. Valg

11. Avslutning

Forslag til årsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no.  Forslagsfristen er 13. Februar 2024.

Mer info