Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening avholdes 9. april - 2019

Foreløpig innkalling til årsmøteti Rogaland Elektromontørforening 9. April 2019, avholdes i Stavanger.

Forslag til årsmøtet sendes til RogalandElektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no.  Forslagsfristen er 5. Mars2019.

Mer info