Invitasjon til tillitsvalgtmøter i Stavanger og Haugesund

Invitasjon til tillitsvalgtmøter i Stavanger og Haugesund

Stavanger den 27. januar 2022 kl. 09:00 på Folkets Hus i Stavanger.

Haugesund den 31. januar 2022 kl. 09:00 på Thon Hotel Saga.

Påmeldingsfrist senest innen onsdag den 19. januar 2022, til mail bernhoff@rele.no eller svennage.johnsen@rele.no

Mer info