Foreløpig innkalling til representantskapsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 15. november 2022

Saker til representantskapet i EL & IT forbundet Foreløpig innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 15. november 2022

Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 15. november i Stavanger.

Foreløpig saksliste

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Konstituering

3. Landsmøtet i EL & IT Forbundet 2023

4. Innkomne forslag

5. distrikt Rogaland

6. Budsjett for 2023

7. Avslutning

Forslag til halvårsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no eller wallentinsen@rele.no   Forslagsfristen er 20. Oktober 2022

Mer info