Innkalling til halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening

Innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 15. november 2022

Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforeningen blir avholdt den 15. november i Folkets Hus, Stavanger.

Møtestart kl. 09.00

Foreløpig saksliste

  1. Godkjenning av møteinnkalling
  2. Konstituering
  3. Praktisering av de nye reisebestemmelsene i Landsoverenskomsten for Elektrofagene §3H og §9
  4. Industriaksjonen
  5. Saker som skal behandles på distrikt Rogaland sitt halvårsmøte den 1. desember 2022.
  6. Landsmøtet i EL & IT Forbundet 2023
  7. Hvor finnes informasjon om hvilke avtaler og lover som gjelder og hvordan skal disse forstås. Hvordan fungerer den såkalte linjeveien.
  8. Konflikten og løsningen på Norske Skog
  9. Budsjett for 2023
  10. Avslutning

Mer info