Innkalling til halvårsmøte

Foreløpig innkalling til halvårsmøtet i RogalandElektromontørforening 7. november 2019

 

Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforeningvil bli avholdt den 7. november i Stavanger.

 

Foreløpig saksliste

1.     Godkjenning av møteinnkalling

2.     Konstituering

3.     Tariffoppgjøret 2020

-       vedtakene fra Landstariffkonferansen

-       forberedelse til tariffoppgjøret i klubbene

-       lokale forhandlinger – forberedelser til 2020

4.     Innkomne forslag

5.     Saker til representantskapet i EL & ITforbundet distrikt Rogaland

6.     Budsjett for 2020

7.     Avslutning

 

 

Forslag til årsmøtet sendes til RogalandElektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no.  Forslagsfristen er 3. Oktober 2019

mvh.

Øivind Wallentinsen
Rogaland Elektromontørforening
wallentinsen@rele.no
90897703

Mer info