Innkalling til møte for tillitsvalgte, Haugesund: torsdag 25.08.2022, Stavanger: fredag 26.08.2022

INNKALLING TIL MØTER FOR TILLITSVALGTE

Haugesund: torsdag 25.08.2022 kl. 09:00 – 15:00, Folkets Hus, Haraldsgata 177, Stavanger: fredag 26.08.2022 kl. 09:00 – 15:00, Lagårdsveien 124, Stavanger.

Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv.

Det er viktig at ALLE klubber stiller på møtene, enten i Stavanger eller Haugesund.

Hvis dere normalt møter i Stavanger er det ingenting i veien for at dere kan møte i Haugesund hvis det passer bedre og omvendt for de som normalt møter i Haugesund.

Påmelding snarest og senest innen mandag den 22.august.

Påmelding sendes til Svenn Åge Johnsen svennage.johnsen@rele.no

Saksliste

1. Praktisering av reisebestemmelsen i Landsoverenskomsten for Elektrofagene, §3H

2. Lokale forhandlinger

3. EL & IT Forbundets landsmøte mars 2023

- Forslag

- Valg av representanter

- Observatører

4. Nye lærlinger

- Lærlingemøter

- Hvordan få lærlingene som medlemmer

5. Inn og utmeldinger av medlemmer, klubbens muligheter

6. Kompetansehevning for medlemmene

7. Møter, kurs og konferanser som vil bli avholdt i høst

8. Eventuelt

Mer info