Invitasjon til ungdomskurs 17 - 18 mars 2020

Ungdomskurs den 17-18 mars

Kurset har følgende tema:

 - Grunnleggende arbeiderhistorie

- Bygge klubb

- Ideologi

- Rettigheter ogplikter

- Opplæring ogfagprøve

- Verving!

- LO favør

Mer info