Invitasjon til julemøter i Stavanger og Haugesund

Invitasjon til julemøte i Haugesund (26/11) og Stavanger (3/12)

Vi har gleden av å invitere medlemmene til årets julemøte.

I år avholdes julemøtene på fredag 26. november og 2. desember

TID: Haugesund - Fredag 26. november  

               Stavanger - Fredag 3. desember 2021

Sted Haugesund - Thon Hotel Saga

               Stavanger - Folkets Hus

Tidspunkt: kl 19.00

Gaver

Det vil bli foretatt utlodning på alle mottatte gaver. Alle tillitsvalgte bes om få gaver fra arbeidsgiverne. Fagforeningen gir en del fenalår til utlodningen. Fagforeningen vil også be om gaver fra engros bedriftene og andre samarbeidsparter.

Informasjon på medlemsmøtene i Stavanger:

Fagforeningen vil informere om aktuelle saker. I tillegg vil det bli servert god mat med noe drikke til. Som tidligere år blir det i år også utlodning av gaver vi får fra våre installatører og grossister og med tillegg av gaver fra fagforeningen.

Verving – trekning av reisegavekort:

Fagforeningen har i hele år hatt en vervekonkurranse. Trekning vil bli foretatt i begge julemøtene. Reisegavekort på kr 10000,- vil bli trukket ut både i Stavanger og i Haugesund.

Trekningen vil bli foretatt blant ververne nord og sør i fylket. Jo flere en har vervet desto større er vinnersjansen.

Vel møtt.

Mer info