Invitasjon oppsigelser - permitteringer 11 og 12 februar 2020

Oppsigelser og permitteringer den 11 og 12. februar

Kurset har følgende tema:

-         Lover og avtaler rundtansettelser/permitteringer/oppsigelser

-         Kjøreregler ved oppsigelser inkludert drøfting ogforhandlinger

-         Føring av protokoller

 

Mer info