Representantskapsmøte i Rogaland Elektromontørforening

Forslagsfristen er 27. september 2018, forslagene sendes til firmapost@rele.no. Møte Starter kl. 09.00 og avholdes i Folkets Hus, Stavanger.

Mer info