Invitasjon til startkurs 20 og 22 April 2020 (utsatt til 9 - 10 Juni)

Startkurs 21 og 22. april

Kurset har følgende temaer:

-         Demokratiets betydning i samfunn og arbeidsliv

-         Lov og avtaleverk

-         Klubbarbeid

-         Finne sin plass og rolle som tillitsvalgt

-         Tillitsvalgtes arbeidsforhold

-         Møter i bedriften

-         Møter i egen organisasjon

-         Forhandlinger

-         Verving og medlemsfordeler

 

Mer info