Invitasjon til Ungdomskurs i Sandnes

Ungdomskurs 9. og 10. desember 2019. ResidenceHotell i Sandnes.

Påmeldingsfrist: 29. november 2019.

Temaer:

-     Arbeiderhistorie – Tariffavtalenes betydning

-     Lov og avtaleverket

-     Lærlingenes opplæring og arbeidsforhold

-     LO Favør

-     Engasjement i klubbene

-     Medlemmene som vår styrke – Verv nye medlemmer

Mer info