Kraftbransjen i dag og i fremtiden

Kraftbransjen idag – i fremtide

Offentlig eierskap – privatisering

Politiskstyring – markedsstyring

 

7. april2022 Quality Hotel Residence i Sandnes

Konferansestart kl. 09.00

Konferanseslutt kl. 16.00

Vi ønsker påmeldingene snarest mulig og senest 1. april.

Påmelding kan sendes til elogit.rogaland@rele.no

For eventuelle spørsmål kan nestleder Thomas Blokhus kontaktes på telefon 913 30 601 eller epost elogit.rogaland@rele.no

Mer info