Kompetanseutviklingskurs med oppstart i Haugesund (utsatt)

Kompetanseutviklingskurs utsatt inntill videre pga Corona viruset.

Mer info