Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes 22. mars

Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes 22. mars i Stavanger,

Møte Starter kl. 09.00 i Folkets Hus.

Saksliste

1. Konstituering

2. Regnskaper 2022

3. Beretning for årsmøteperioden

4. Landsmøtet i EL og IT Forbundet avholdt 15. – 19. mars

5. Innleie – endring i innleiebestemmelsen

6. Innkomne forslag

7. Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

8. Budsjett for 2023

9. Valg

10. Avslutning

Vi har sendt innkallingen i hht. de meldingene vi har fått fra klubbene, men siden de fleste av klubbene nettopp har hatt eller skal ha årsmøte kan det forekomme avvik.

Vi ber om at klubbene sjekker i forhold til klubben representanter, om det er foretatt endringer på årsmøtet om hvem som er klubbens representanter for 2023.  

Mer info