Invitasjon til LOK kurs

Invitasjon til LOK-kurs 30. september til 2. oktober 2020

Rogaland Elektromontørforening inviterer til LOK-kurs 30.september til 2. oktober 2020.

Kurset blir kjørt på Residence Hotell i Sandens

Tema på kurset blir:

- Lokale lønnsforhandlinger

- Krav om tariffavtale

- Tariffoppgjøret 2020

- Forhandlinger og forhandlingsteknikk

- Hard HR og HR-systemet i bedriftene

- Protokoller - enighet og uenighet

- Permitteringer

- Arbeidstid og arbeidstidsordninger

- Reiseoppdrag

- Overvåkning

- Tjenestepensjon – OTP

Påmelding til: firmapost@rele.no eller telefon 51840450.

Påmeldingsfristen er satt til 16. september 2020.

Se vedlagt invitasjon.

Mer info