Oslokonferansen avholdes 30. september og 1. oktober i Oslo

INVITASJON TILOSLO-KONFERANSE 2019

 

Distriktene Nordland,Oslo/Akershus, Trøndelag og Rogaland i EL & IT Forbundet, konsernutvalget iTelenor, Klubb Relacom, IKT Bransjens Fagforening, RogalandElektromontørforening, Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus,Heismontørenes Fagforening og Elektroarbeiderenes Fagforening Trøndelaginviterer medlemmer i distrikter, fagforeninger og klubber til konferanse iOslo.

Konferansen starter 30. september kl 10.00 ogavsluttes 1. oktober kl 14.00.

 

KONFERANSEN AVHOLDES PÅ

Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgt. 7  

         

Konferansens innhold:

Mandag 30. September.

 

10.00 – 12.30

Stortingsvalget 2021

AP –    Hadia Tajik

SV –     Torgeir Knag Fylkesnes

SP –     Gjelsvik ??

Rødt –             Bjørnar Moxnes

 

13.00 – 1500

Hvordan bygge en god og sterk fagorganisasjon ogdyktige/engasjerte tillitsvalgte og medlemmer.

Innleder Ommund Stokka (IE)

 

Kl. 15.00 – 16.00

Sikkerhet innenfor IT

Innleder ikke avklart

 

Kveldsmøte på Kulturhuset (Youngstorget) :

Kl. 17.30 -19.30

Pensjon – AFP

Peggy Hessen Følsvik – LO – ikke endelig avklart

 

 

Middag blir på Syd Øst

 

1. oktober fra kl. 09.00- 11.30

Industribygging

- energipolitikk

- industripolitikk

- Utenlands kabler

- Fremtidens industri

Innledere:

- Jan Olav Andersen

- Atle Tranøy (FF) – ikke avklart

- Barbro Auestad (IE)

 

KL. 12.15 -14.15

Lokal lønnsdannelse

- åpenhet

- innsynsrett, medlemmer,uorganiserte

- Lokal kamp rett

- krav om utlevert statistikk

- tarifferthelligdagsbetaling

- hva kan t-oppgjøret 2020benyttes til

Innleder ikke avklart

 

Kl. 14.15 - 1600

Innleie etter regelendringene

- deltidsstillinger

- fastsettelse av arbeidstida

– Hvordan forbedres regleneog hvem skal foreta kontroll

Innledere:

Kjetil Larsen/Emma Watne (FF)

EL & IT Forbundet – BjørnFornes – ikke avklart

Kai Otto Helmersen - Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus

Paneldebatt.

 

 

 

 

Påmeldingsfristen er 24. August 2019.

Påmeldingene sendes til firmapost@rele.no

 

Konferansen er åpen fortillitsvalgte og medlemmer, det er styret i Rogaland Elektromontørforening somtar ut de som skal delta. Fagforeningen dekker reise, opphold og taptarbeidsfortjeneste (etter vedtatte satser).

 

Spørsmål om konferansen,kontakt Øivind Wallentinsen, wallentinsen@rele.no eller 90897703.

Mer info