Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening avholdes 16.juni 2020

 

 

Innkalling til årsmøtet iRogaland Elektromontørforening 16. juni 2020.

 

Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening avholdes den 16. juni i Stavanger.

 

Sted: Folkets Hus i Stavanger

Tidspunkt: kl. 09.00 – 15.30

 

Saksliste:

 

1.     Godkjenning av møteinnkalling

2.     Konstituering

3.     Beretning

4.     Regnskaper

5.     Tariffoppgjøret 2020

6.     Permitteringssituasjonen – Arbeidssituasjonen

7.     Innkomne forslag

8.     Representantskapet i EL& IT forbundet distrikt Rogaland

9.     Budsjett for 2020

10.  Valg

11.  Avslutning

 

 

 

Styrets forslag på dirigenter:

 

Maria Jacobsen

Torkel R. Ulvik

 

Styrets forslag på referenter:

 

Geir Ove Bernhoff

Svenn Åge Johnsen

                                                         

                                                         

 Årsmøtepapirer fås ved hendvendelse til fagforeningen.

Mer info