Invitasjon til lærlingmøtene

INVITASJON TIL LÆRLINGMØTENE 2021      

Mandag 13. september avholdes møte i Stavanger – Lagårdsveien 124.

Tirsdag 14. september avholdes møte i Haugesund – Opplæringshuset, Austbøveien 17.

Onsdag 15. september avholdes møte i Sauda – Sauda Installasjon sine lokaler, Skulegata 4.

Alle møtene varer fra kl. 16:00 til 18:00.

Mat:                Pizza og drikke serveres.

Temaer på møtet:

1.            Åpning              

2.            Gjennomføring av opplæring i bedriftene  

3.            Hva kreves til fagprøven?  

4.            Lite arbeid – Fagprøve før utløp av læretid?

5.            Lærlingenes lønns- og arbeidsforhold i bedriftene i forhold til lov og avtaleverk

6.            Sikkerhet ved elektroarbeider

7.            Medlemskap i EL & IT Forbundet

8.            Forsikringer knyttet til medlemskapet

9.            Ungdomskurs arrangeres av Rogaland Elektromontørforening

Alle lærlinger, organiserte og uorganiserte, er herved invitert til møtene.

Tillitsvalgte er også invitert til å møte.

Påmeldingsfrist:         Senest torsdag 9. september 2021 til fagforeningens kontor.

Tlf. 51 84 04 50  

Epost: bernhoff@rele.no

           svennaage.johnsen@rele.no

Har noen tillitsvalgte eller lærlinger allergi? Vi vil ha skriftlig melding om hva en er allergisk i forhold til!  

Fagforeningens ungdomsrepresentant vil delta på møtene.

Mer info