Årsmøte i EL og IT dirstrikt Rogaland

Distriktets årsmøte avholdes den 27. april 2022 i Folkets Hus, Stavanger.

Dagsorden til møte er:

Godkjenning av møte innkalling

Åpning og Konstituering

Landsmøtet 2023

Studietur til Spania

Forberedelser til streik

Årsberetninger

Regnskap 2021

Budsjett 2022

Valg

Avslutning

Mer info