Vi inviterer til HMS konferanse den 23 og 24 oktober 2019

Distriktets HMS konferanse som HMS utvalget arrangerer. Dette er

en konferanse for verneombud, hovedverneombud og tillitsvalgte

med HMS oppgaver / interesser som mål!

Konferansen er å se som opplæring og deltakerne kan da kontakte sin

arbeidsgiver for å få dekket deltakelsen av arbeidsgiver. Hvis ikke vil

distriktet utbetale tapt arbeidsfortjeneste.

Husk dokumentert tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver.

Tidspunkter: Start dag 1. Kl. 10.00 til ca kl 17.00 Middag kl 1900.

Start dag 2. Kl. 09.00 til ca kl 15.30

Sted: Quality Hotell Residence, Sandnes.

Transport: Alle som trenger transport tar kontakt med EL & IT Distrikt Rogaland.

Overnatting: Gi melding om behov for overnatting ved påmelding slik at rom på Quality Hotell

Residence blir reservert .

Betaling: Det vil bli utbetalt tapt arbeidsfortjeneste for de som ikke får dekket det av

bedriften.

Påmelding: Distrikt Rogaland på telefon: 51 84 04 50 eller mobil 48 31 27 51

E-post: elogit.rogaland@rele.no

Ytterligere opplysninger om konferansen fås av HMS leder Terje Hansen. Telefon. 99 34 76 03

eller E-post: terje.hansen2@akersolutions.com

Saker som vil være på konferansen.

• IKT bransjen og arbeidsmiljøet/overvåking for de som jobber der.

• Arbeidsmiljøkriminalitet – hva er status etter sist vi hadde Arbeidstilsynet på besøk.

• Strømskader – hva skjer med kroppen.

• Arbeidstaker medvirkning – blir vi involvert eller bare informert.

• Tillitsmannsåret 2019. Vi få høre hvordan hverdagen er å være tillitsvalgt. Og hvordan

forbundet jobber med dette.

• Personlig verneutstyr

• Ny IA avtale – blir IA avtalen sine intensjoner etterlevd ute i bedriftene.

Mer info