Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes 31. mars 2022

Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening torsdag den 31. mars i Stavanger, Folkets Hus.

Møtet starter kl. 09.00

Saksliste

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Konstituering

3. Regnskaper 2021

4. Beretning for årsmøteperioden

5. Tariffoppgjøret 2022

6. EL og IT-tillitsvalgtes støttefond

7. Innkomne forslag

8. Problemstillinger i forhold til elektriske firmabiler og firmabiler generelt. Ladning generelt og spesielt på arbeidstakers bostedsadresse, avtale mellom bedrift og arbeidstaker i forhold til ladning. Parkering, rydding av bil, bytting av dekk, service etc.

9. Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland. Årsmøtet avholdes den 27. april så pr. dato er ikke sakslista utsendt.

10. Budsjett for 2022

11. Valg

12. Avslutning

Styrets forslag på dirigenter og referenter:

Dirigenter: Bjørn Soltvedt og Lauritz Slåttebrekk.

Referenter: Svenn Åge Johnsen og Geir Ove Bernhoff.

Mer info