Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes den 22. mars 2023

Foreløpig innkalling til årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 22. Mars 2023.

Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 22. mars i Stavanger, møte starter kl. 09.00

Foreløpig saksliste

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Konstituering

3. Regnskaper 2022

4. Beretning for årsmøteperioden

5. Landsmøtet i EL og IT Forbundet

6. Tema – ikke avklart

7. Innkomne forslag

8. Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

9. Budsjett for 2023

10. Valg

11. Avslutning

Forslag til årsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no.  Forslagsfristen er 15. Februar 2023.

Mer info