Innkalling til årsmøte i Rogaland ELektromontørforening

Innkalling til årsmøtet iRogaland Elektromontørforening 9. April 2019

 

Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bliavholdt den 9. april i Stavanger.

Møtestart er kl. 09.00

Sted: Folkets Hus, Stavanger

 

Saksliste

1.     Godkjenning avmøteinnkalling

2.     Konstituering

3.     Beretning forårsmøteperioden

4.     Regnskap

5.     Inn- og utleie nye reglerfra 1. Januar, ny praksis?

6.     Skatt og avgifter sombelaster medlemmene, innført av den borgerlige Regjeringen fra 2013 og frem tildags dato.

7.     Innkomne forslag

8.     Saker til representantskapeti EL & IT forbundet distrikt Rogaland

9.     Budsjett for 2019

10.  Valg

11.  Avslutning

 

 

 

Styrets forslag på dirigenterog referenter:

 

Dirigenter                                                                  Referenter

Reidar Skjold                                                             GeirOve Bernhoff

Torkel Risanger Ulvik                                              JohnHelge Kallevik

Mer info