Innkalling til møte for tillitsvalgte 23. januar i Stavanger og 1. februar i Haugesund

Stavanger: Onsdag 23. Januar 2019 08.30 – 15.00,Lagårdsveien 124

Haugesund: fredag 1. Februar 2019 kl. 08.30 – 15.00, Haraldsgt. 177. 3.Etg. (parkering i paringshuset i Sørhauggt).

 

Klubbene kan stille med to tillitsvalgte.Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med fleretillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv.

Det er viktig at ALLE klubber stiller på møtene, enten i Stavangereller Haugesund!

Påmelding(grunnet mat bestilling) snarest og senest innen 18. Januar 2019.

Saksliste:

 

1.    Traftec streiken

2.    Endringer i arbeidsmiljøloven gjeldene fra01.01.2019

-      innleie

-      0-timerskontrakter

-      Fast ansatte

-      Tips til arbeidstilsynet/fagforeningen

3.    Lokale lønnsforhandlinger

-      Landsoverenskomsten for Elektrofagenes § 3E

-      Innholdet i paragrafen

-      Protokoll med bakgrunn i § 3E

-      Langsiktig strategi i klubbene frem tillønnsoppgjøret i 2020

-      Eventuelle endringer i §3E

-      Kampmidler

-      Landsomfattende statistikk på § 3E

4.    Akkord

5.    Tillitsvalgtåret 2019

-      Innspill aktiviteter

-      Handlingsplan for tillitsvalgtåret 2019

6.    Distrikts tariffkonferansen 2019, avholdes 26. – 28.Mars

-      Avholdes på Hamar

-      Innhold

-      Forslag på representanter

7.    Landsmøte i EL & IT Forbundet 8. – 12. Mars2019

Brev fra valgkomiteen

8.    Verving

9.    Årsmøte i fagforeningen 9. April

-      forslagsfristen er 5. mars

-      avholdes i Folkets Hus, Stavanger

10.  Tillitsvalgtes/klubbensarbeidsforhold

-      Klubbens økonomi – egen kontingent, tilskudd frafagforeningen

-      medlemmenes rolle

-      årsmøte

-      Valg, klubbstyret, verneombud, representanter tilrepresentantskapet i Rogaland Elektromontørforening

-      Ny IA-avtale

-      Organiser, engasjer og aktiviser

11.  DLE

-      tips DLE /fagforeningen hvis mistanke om brudd

-      instruksen til DLE

 

  1. Kurs for medlemmer og tillitsvalgte

-      arbeidsoppgavene til tillitsvalgte

-      tekniske kurs

13.  Eventuelt

Påmelding (grunnet matbestilling) snarest og senest innen tirsdag 15. Januar 2019.

Påmelding til firmapost@rele.noeller:

Geir OveBernhoff tlf. 91 34 02 40, bernhoff@rele.no

John HelgeKallevik tlf 90 89 77 01 jhkallevik@rele.no

Mer info