Invitasjon til kurs i forhandlinger 24 og 25. august 2020

Invitasjon til kurs iforhandlinger 24 og 25.august 2020

 

Kurser avholdes på Residence Hotell i Sandens

 

Temaer på kurset

 • Forberedelse til     forhandlinger
 • Krav
 • Gjennomføring av     forhandlinger
 • Forhandlingstaktikk
 • Fallgruver
 • Involvering av     medlemmene
 • Protokoll
 • Uenighet
 • Tvist
 • Oppfølging
 •  

Kurset dekkes med tapt arbeidsfortjeneste.

 

Meld deg på i dag:

På telefon:51840450

Mail: firmapost@rele.no

 

Påmeldingsfrist: Snarest

Mer info