Møte for tillitsvalgte 11 og 14 september

INNKALLING TIL MØTER FOR TILLITSVALGTE

Stavanger: fredag 11. september 2020 kl. 08.30 – 15.00, Lagårdsveien 124

Haugesund: mandag 14. september 2020 kl. 08.30 – 15.00, Haraldsgt. 177. 3. Etg.

(parkering i parkeringshuset i Sørhauggt).

Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv.

Det er viktig at ALLE klubber stiller på møtene, enten i Stavanger eller Haugesund. Hvis dere normalt møter i Stavanger er det ingenting i veien for at dere kan møte i Haugesund hvis det passer bedre og omvendt for de som normalt møter i Haugesund.

Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen 7. september.

Saksliste:

1. Tariffoppgjøret 2020    

- Informasjon fra forhandlingene - Forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofagene gjennomføres fra 31.08 til 04.09.2020

- Når forhandlingene er gjennomført er det enten ett resultat eller brudd. Hvis det er ett resultat vil vi informere om resultatet samt styrets anbefaling om hva medlemmene bør stemme i uravstemningen. Hvis det er brudd går oppgjøret vider til mekling. Meklingen vil foregå hos riksmekleren.

- Forberedelser i klubbene både i forhold til uravstemning og en eventuell streik

- Hvordan sørge for at alle medlemmene stemmer?

- Streikekomiteer

- Streikebidrag, sentralt og lokalt.

Vedtak for 2020: Konfliktstønad for 2020 settes til kroner 1.100,- per dag/kroner 5.500,- per uke inkludert barnetillegg. Stønad vil være den samme ved punktstreik, full streik og sympatistreik. Varer konflikten utover 30 dager skal forbundsstyret vurdere å fastsette en høyere konfliktstønad gjeldene fra dag 31. Medlemmer uttatt i streik utbetales et stønadsbeløp per dag på maks kr 1.100,- (mandag-fredag), men ingen skal kunne heve konfliktstønad større enn sin netto arbeidsinntekt.

2. Lokale forhandlinger

- Nelfo sine utspill

- Strategier for å oppnå resultater

3. Klubbarbeid

- Verving

- Inntak av lærlinger

- Klubbtilskudd

4. Lønnsstatistikk

- Hvorfor samler vi inn Statistikk

- Resultatet etter årets statistikk innsamling er avslutta

- Hva skjer med statistikkbestemmelsen i LOK §16. Pkt. 7

5. Kursplaner for 2020

- kurs for medlemmer og tillitsvalgte

- yrkesretta kurs, tekniske kurs

6. FEK – Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.  

- Gjennomgang av forskriften

- Hvordan praktiseres den

- Hvordan sikre en praksis i tråd med vår forståelse.

- Hvordan skal selskapene organiseres – Faglig ansvarlig kontra ansatte fagarbeidere (Ansatt i samme selskap)

7. Eventuelt

Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen 7. september 2020.

Påmelding til firmapost@rele.no eller:

Svenn Åge Johnsen tlf. 91167621, svennage.johnsen@rele.no

Øivind Wallentinsen tlf. 90897703, wallentinsen@rele.no

Mer info