Invitasjon til møte for tillitsvalgte, fredag 20. januar i Stavanger og fredag 27. januar i Haugesund.

INNKALLING TIL MØTER FOR TILLITSVALGTE

Stavanger: fredag 20.01.2023 kl. 09:00 – 15:00, Lagårdsveien 124, Stavanger,

Haugesund: fredag 27.01.2022 kl. 09:00 – 15:00, Folkets Hus, Kirkegt. 166, Haugesund.

(parkering i parkeringshuset i Sørhauggata).

Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv.

Det er viktig at ALLE klubber stiller på møtene, enten i Stavanger eller Haugesund. Hvis dere normalt møter i Stavanger er det ingenting i veien for at dere kan møte i Haugesund hvis det passer bedre og omvendt for de som normalt møter i Haugesund.

Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen tirsdag 17. januar 2023.

Påmelding sendes til Geir Ove Bernhoff bernhoff@rele.no eller Svenn Åge Johnsen svennage.johnsen@rele.no

Saksliste

1. Nye innleieregler gjeldene fra 1. april 2023

2. Praktisering av LOK §3H

3. Viktig å passe på ved arbeid etter LOK §9 (Reise jobber)

4. Klubbenes årsmøter

5. Fagforeningens årsmøte 22. mars 2023

- Klubbenes mulighet for påvirkning

- Klubbenes kandidater til styre og utvalg

6. Klubbtilskudd 2023 og muligheten for ekstra tilskudd

7. Kurser som skal arrangeres i 2023.

8. Eventuelt.

Mer info