Innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 23. november

Saksliste

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Konstituering

3. Tariffoppgjøret 2020, herunder lokale forhandlinger.

4. Koronasituasjonen fra A til Å. Hvilke problemstillinger har dukket opp og hvordan løses de. På dette punktet vil det bli en kort innledning fra 2 klubbledere/nestledere og en innledning fra forbundssekretær Trond Løvstakken

5. Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

6. Budsjett for 2021

7. Avslutning

Styrets forslag på dirigenter og referenter.

Dirigenter: Referenter:

Torkel Ulvik Svenn Åge Johnsen

Tor Eivind Forus Geir Ove Bernhoff

Vi vil be om at dere sjekker i forhold til klubben deres om det er foretatt endringer på hvem som er klubbens representanter for 2020. Vi har sendt innkallingen i hht. de meldingene vi har fått fra klubbene, men siden de fleste av klubbene nettopp har hatt eller skal ha årsmøte kan det forekomme avvik. Vedlagt ligger representantskapet slik vi har registrert det og de vi har sendt innkalling til.

Mer info