Invitasjon til Kurs Oppsigelser - Forhandlinger Permitteringer og Ansettelser

Temaer:

-        Lover og avtaler rundt ansettelser/permitteringer/oppsigelser

-        Kjøreregler ved oppsigelser inkludert drøfting ogforhandlinger

-        Føring av protokoller

Mer info