Møte for tillitsvalgte 12. februar i Haugesund og 13. februar i Stavanger

INNKALLING TIL MØTER FOR TILLITSVALGTE

Haugesund: Mandag 12. februar 2024 kl. 09:00 – 15:00, Folkets Hus, Kirkegt. 166, Haugesund. (parkering i parkeringshuset i Sørhauggata).

Stavanger: Tirsdag 13. februar 2024 kl. 09:00 – 15:00, Lagårdsveien 124, Stavanger,

Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv.

Det er viktig at ALLE klubber stiller på møtene, enten i Stavanger eller Haugesund. Hvis dere normalt møter i Stavanger er det ingenting i veien for at dere kan møte i Haugesund hvis det passer bedre og omvendt for de som normalt møter i Haugesund.

Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen onsdag 3. februar 2024. Påmelding sendes til Geir Ove Bernhoff bernhoff@rele.no eller Svenn Åge Johnsen svennage.johnsen@rele.no

Saksliste

1. Lønnsoppgjøret 2024

- Kravene

- Forberedelser i fagforening

- Forberedelser i klubbene

2. Lokale lønnsforhandlinger

3. Pensjonsundersøkelse

4. Lønnsundersøkelse 2024

5. Praktisering av LOK §3H

6. Gjennomføring av julemøtene 2023

7. Klubbtilskudd 2024.

8. Klubbenes representanter til representantskapet i Rogaland Elektromontørforening

9. Kurser som skal arrangeres i 2024.

10. Forslag til LO-kongressen 2025

11. Eventuelt.

Mer info