Mekling den 27. og 28. mai i tariffoppgjøret på Landsoverenskomsten for elektrofagene

Det ble brudd i forhandlingene på kvelden den 25. april. Mekling er berammet til 27. og 28. mai. Første streikedag kan da bli den 29. mai fra kl. 07.00.

Bruddet kom med bakgrunn i at arbeidsgiversiden var svært tilbakeholdne med å gi oss noe konkret, det gjaldt på alle krav. Forhandlingsutvalget var enstemmige på at det ikke var noen vei utenom en tur til riksmekleren. Bruddet skyldes i all hovedsak arbeidsgiverne, de har vanskelig for å forstå at vi ikke kan akseptere at det sikkert går bra uten at det ligger noe i bordet.

Vi har i anledningen invitert tillitsvalgte til informasjonsmøter på teams i neste uke. Det er lagt til rette for at alle skal få anledning til å delta ved at vi har To tidspunkter den 2. mai og ett tidspunkt den 3. mai.

Hvis du ikke er tillitsvalgt så sørg for at dine tillitsvalgte deltar.

Mer info