Foreløpig innkalling til halvårsmøte i representantskapet i Rogaland Elektromontørforening

Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 8. november i Stavanger, møte starter kl. 09.00

Foreløpig saksliste

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Konstituering

3. Tema – mulige tema, tariffoppgjøret 2024, hvordan utnyttes bestemmelsene i LOK, AFP, FEK, praktisering av de nye innleiebestemmelser.

4. Innkomne forslag

5. Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

6. Budsjett for 2024

7. Avslutning

Forslag til halvårsmøtet sendes til Rogaland Elektromontørforening, Lagårdsv. 124, 4011 Stavanger, e-post: firmapost@rele.no.  Forslagsfristen er 4. oktober 2023.

Mer info