Bruk stemmeretten - avstemningen over resultatet i tariffoppgjøret åpner 11. juni

Hovedavtalens § 5.6 punkt 4 omhandler medlemsmøter i arbeidstiden uten trekk i lønn. I alle bedrifter som er omfatta av Landsoverenskomsten for elektrofagene gjelder denne. Etter Hovedavtalens § 5.5 punkt 4 så har klubben anledning til å avholde, sitat:

"Medlemsmøter for valg av tillitsvalgte og avstemning over tarifforslag kan holdes i arbeidstiden uten trekk i lønn, såfremt dette ikke medfører vesentlige driftsmessige ulemper."

Dette betyr at for vår bransje vil de aller fleste kunne ha klubbmøter i arbeidstida uten trekk i lønn, fagforeningens råd er at klubbene benytter muligheten. På møte skal medlemmene få nødvendig informasjon og deretter avgi sin stemme.

Den elektroniske avstemningen starter den 11. juni, da vil alle stemmeberettiga få en SMS/e-post med en link til avstemningen. Fagforeningen oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten. Info om resultatet ligger som dokument. Stemmene må være avgitt innen den 21. juni kl. 09.00. Hvis noen vil levere på papir må de leveres til Lagårdsveien 124 slik at vi har de i hende innen arbeidsdagens slutt den 20. juni.

Styret anbefaler deg å stemme JA til resultatet av årets
tariffoppgjør for Landsoverenskomsten for Elektrofagene.


Mer info