Ett solid ja flertall i avstemningen over resultatet av tariffoppgjøret på Landsoverenskomsten for Elektrofagene.

Det var en deltakelse på 76,06% på landsbasis og det var 85,09% som stemte JA, noe som utgjorde 9380 stemmer av de 11024 som avga stemme. I Rogaland Elektromontørforening så var det 73,1% som deltok og 86,21% som stemte Ja til resultatet. Uravstemningen er da gjennomført og resultatet vil da gjelde fra 1. mai. Alle nye satser skal etterbetales fra 1. mai, dette gjelder også tillegg som er i prosent av LOK §3A. Siden det i år ble ett relativt stort tillegg på §3A så vil etterbetalingen utgjør noen kroner så det er viktig å sjekke i tilfelle bedriften skulle ha glemt noe.

Lokale §3E forhandlinger.

Landsoverenskomsten § 3E pålegger klubben og bedriften å etablere en lokal særavtale hvor kriterier, fagforeningens råd: så objektive som mulig, og nivå for lønnstillegg skal avtales mellom klubb og bedrift. Dette er en bedriftsintern avtale der klubb og bedrift blir enige om de bedriftsinterne tilleggene. NHO Elektro (arbeidsgiverne) kaller det "bedriftsintern lønnsdifferensieringsavtale". Det skal forhandles på3E avtalen dersom en av de lokale partene ber om det. Vårt råd er alltid å minimum gjøre det etter hvert tariffoppgjør enten det er hovedoppgjør eller mellomoppgjør slik at alle satser blir korrigert i forhold til resultatet av det sentrale oppgjøret. I LOK står det også at disse forhandlingen bør være ferdige innen 15. september. I tillegg så er det også anledning til å øke de avtalte tilleggene.Det er full anledning til å avtale ett likt tillegg til alle. Hvis avtalen skal endres utover det sentrale resultatet må det være enighet mellom bedrift og klubb.

Hvis dette gjøres hvert år er det også passe tidsintervall til å gå gjennom og se på den enkelte montørs plasseringen i avtalen. Det vil være naturlig at noen av montørene får en annen innplassering enn de har hatt. Det er bedriften som innplasserer, men innplasseringen skal godkjennes av de tillitsvalgte.

Mer info