Påminnelse forslagsfrist til landtariff konferansen 2021

Fagforeningen vil minne klubbene om at forslag om endringer i tariffavtalen, samt forslag på representanter og observatører til landstariff konferansen (25-28 oktober) må sendes innen 6. september kl. 23.59.

Forslagene trenger ikke å være «perfekt» skrevet, men legg heller vekt på en beskrivelse av utfordringene dere ønsker forbedringer på i tariffavtalen.

Når det gjelder representanter eller observatører meldes dette til oss i prioritert rekkefølge.

Mer info