Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening 19. mars

Årsmøtet i RogalandElektromontørforening 19. Mars 2024.

Folkets Hus i Stavanger

Møtestart kl. 09.00

 

Saksliste

1.     Godkjenning avmøteinnkalling

2.     Konstituering

3.     Regnskaper 2023

4.     Beretning forårsmøteperioden

5.     Tariffoppgjøret 2024 –kravene og de sentrale forhandlingene, forberedelser i fagforeningen og iklubbene.

6.     Lokale forhandlinger

7.     Saker til årsmøtet i EL& IT forbundet distrikt Rogaland, avholdes 9. april 2024

8.     Budsjett for 2024

9.     Valg

10.  Avslutning

 

Styrets forslag på dirigenter og referenter:

Dirigenter: Alf RoaldHelvik og Thomas Blokhus og

Referenter: Geir Ove Bernhoff og Stian Eriksen.

Alle innmeldte representanter har fått innkalling og sakspapirer. Ekstra sakspapirer kan fås ved henvendelse til fagforeningen.

Mer info