Møter for tillitsvalgte 16.08 i Haugesund og 17.08 i Stavanger

INNKALLING TIL MØTER FOR TILLITSVALGTE

Haugesund: mandag 16.08.2021 kl. 08:30 – 15:00, Haraldsgata 177, 3. etasje.

(parkering i parkeringshuset i Sørhauggata).

Stavanger: tirsdag 17.08.2021 kl. 08:30 – 15:00, Lagårdsveien 124, Stavanger,

Klubbene kan stille med to tillitsvalgte. Disse får tapt arbeidsfortjeneste. For de av klubbene som vil delta med flere tillitsvalgte må klubben få dekket kostnadene selv.

Det er viktig at ALLE klubber stiller på møtene, enten i Stavanger eller Haugesund. Hvis dere normalt møter i Stavanger er det ingenting i veien for at dere kan møte i Haugesund hvis det passer bedre og omvendt for de som normalt møter i Haugesund.

Påmelding (grunnet mat bestilling) snarest og senest innen onsdag 11. august 2021.

Påmelding sendes til firmapost@rele.no

Saksliste

1. Landstariffkonferansen 2021

- Avholdes på Lillehammer den 25. – 28. oktober

- Forslagsfrist for klubbene er 6. september kl. 24:00, dette gjelder forslag til endring i overenskomsten, forslag på uttalelser, forslag på personer til utvalgene som velges på landstariffkonferansen.

- Forslagsfrist på representanter og vara (observatører) er den 6. september kl. 24:00

2. Garderobeforhold både dame og herre garderobe med egen inngang. Ny bestemmelse tråd i kraft 01.07.2021.

3. Lokale lønnsforhandlinger – helligdagsbetaling i hht. Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)?

4. Klubbens representasjon i bedriften, eks AMU, paragraf 9, BU etc.

5. Permitteringer/dagpenger

6. Fortolkninger av bestemmelser i LOK som partene har blitt enige om den siste tida.

7. Lærling – fagprøve

8. Klubbtilskudd

9. Kurser – for tillitsvalgte og tekniske kurs

10. Verving – lærlingemøtene

11. Julemøtene i år.

Mer info