Innkalling til halvårsmøte, den 25. november, i Rogaland Elektromontørforening

Innkalling til halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 25. november 2021

Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening vil bli avholdt den 25. november.

Møte avholdes på Scandic Stavanger City, adressen er Reidar Bergesgate 7.

Ved behov for parkering så anbefales P-Jorenholmen, det er ca 5 minutt å gå til Scandic Stavanger City.

Saksliste

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Konstituering

3. Landstariffkonferansen, avholdt 25.-28. oktober, og tariffoppgjøret 2022

4. Forvaltning av tariffavtalen

- Hvordan brukes tariffavtalen ute i klubbene

- Får alle det de har krav på

- Hvordan bygges kunnskapen om bestemmelsene i tariffavtalen opp i den enkelte klubb

- Er alle avtaler klubben har inngått med bedriften lett tilgjengelig for medlemmene.

- Hva gjør medlemmene/klubbene når bedriften ikke vil gi det vi mener vi har krav på

- Er det status for medlemmene/bedrift at bedriften er omfatta av en tariffavtale i dette tilfelle LOK

5. Info fra representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

6. Budsjett for 2022

7. Avslutning

Styrets forslag på dirigenter:

Bjørn Soltvedt og Thomas Blokhus

Styrets forslag på referenter:

Kristoffer Runestad og Geir Ove Bernhoff.

Mer info