Helligdagsgodtgjørelse - får du det du har krav på?

Har du sjekket at du får rett helligdagsgodtgjørelse?

LOK §9.

Det nærmer seg påske, og deretter alle de røde dagene vi har i mai. For de som er på reiseoppdrag (i arbeid) på land skal det kompenseres både med helligdagsgodtgjørelse og 100% overtid for dagene nå i påsken. Når det gjelder påskeaften, altså lørdagen, er ikke dette en helligdag og følgelig en vanlig arbeidsdag etter arbeidsplanen.

Når vi kommer til mai skal man ha helligdagsgodtgjørelse og 100% overtid (i arbeid) for 1 mai, 17 mai, kristihimmelfartsdag (9 mai), 1 pinsedag og 2 pinsedag. Pinseaften er som påskeaften ikke en helligdag, og følgelig en vanlig arbeidsdag etter arbeidsplanen.

Offshore:

For at man skal få helligdagsgodtgjørelse og 100 % overtid, offshore, må helligdagene falle på en virkedag (man-fredag). Det betyr at nå til påsken, vil man i motsetning til dem som jobber på land ikke ha rett på helligdagsgodtgjørelse og overtid for arbeid på 1. påskedag (søndag) og senere 1. pinsedag(søndag).

Lokalt:

De som jobber lokalt skal ha fri disse dagen betalt med helligdagsgodtgjørelse. Hvis dere blir forespurt om å jobbe på en hellig- og/eller høytidsdag så må dere avtale at dere skal ha 7,5 time helligdagsgodtgjørelse i tillegg til ordinær lønn samt 100% overtidstillegg for det timeantallet dere jobber.

Oversikt betaling helligdager i rotasjon LOK § 9 for 2024:

Mer info