Årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening avholdes 23. mars

Årsmøtet i fagforeningen avholdes den 23. mars. innkalling og sakspapirer er sendt til representantene.

 

Saksliste til årsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 23. Mars 2021.

Saksliste

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Konstituering

3. Regnskaper 2020

4. Beretning for årsmøteperioden

5. Problemstillinger som er oppstått i løpet av Covid 19 pandemien – innledning ved forbundssekretær Trond Løvstakken.

6. Egen pensjonskonto – mulighet for å velge din pensjonsleverandør – innledning ved representant fra LO-favør / SR-bank1

7. Saker til representantskapet i EL & IT forbundet distrikt Rogaland

8. Budsjett for 2021

9. Avslutning

Styrets forslag på dirigenter:

Tor Eivind Forus

Erdogan Cayli

Styrets forslag på Referenter:

Geir Ove Bernhoff

Svenn Åge Johnsen

Sakspapirer fås ved henvendelse til fagforeningen.

Mer info